Exit west : a novel的格式和版本 [WorldCat.org]
跳至内容
顯示'Exit west : a novel' > '2019'的所有版本 限於 全世界的圖書館
格式
顯示的版本共有8種,這裏是1 - 8
全選 全部清除
      題名 / 作者 類型 語言 日期 / 版本 出版 圖書館
1. Men 作者: Mohsin Hamid
作者: Mohsin Hamid; Mao Yun Zhang
  打印圖書 : 小說
中文
2019
Chu ban
 
寂寞出版社有限公司, Taibei Shi : Ji mo chu ban she you xian gong si
 
WorldCat圖書館
2. Sŏtchok ŭro 作者: Mohsin Hamid
作者: Mohsin Hamid; Sang-mi Kwŏn
  打印圖書 : 小說
韓文(Korean)
2019
 
문학수첩, P'aju : Munhak such'ŏp
 
WorldCat圖書館
3. Nishi eno deguchi 作者: Mohsin Hamid
作者: モーシン・ハミッド. Mohsin Hamid; Hikaru Fujii
  打印圖書
日文
2019
 
新潮社, Tōkyō : Shinchōsha
 
WorldCat圖書館
4. Izlaz - Zapad 作者: Mohsin Hamid.
作者: Mohsin Hamid.
  電子書 : 文獻
英語
2019
 
V.B.Z. d.o.o.
 
WorldCat圖書館
5. Izlaz -- zapad 作者: Mohsin Hamid
作者: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  打印圖書 : 小說
克羅西亞語(Croatian)
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat圖書館
6. Khurūjī-i gharbī  : rumān 作者: Mohsin Hamid
作者: Mohsin Hamid; Rāhilah Mīlānī
  打印圖書 : 小說
波斯文(Persian)
2019
 
انتشارات مرواريد،, Tihrān : Intishārāt-i Murvārīd
 
WorldCat圖書館
7. Izlaz - zapad 作者: Mohsin Hamid
作者: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  打印圖書 : 小說
克羅西亞語(Croatian)
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat圖書館
8. Mo ri qian xi = Exit west 作者: Mohsin Hamid
作者: Mohsin Hamid; Yongmei Kuang
  打印圖書 : 小說
中文
2019
Di 1 ban
 
南海出版公司, Haikou : Nan Hai chu ban she
 
WorldCat圖書館
關閉視窗

請登入WorldCat 

没有帳號嗎?你可很容易的 建立免費的帳號.