Exit west : a novel的格式和版本 [WorldCat.org]
跳到内容
显示'Exit west : a novel' > '2019'的所有版本 限于: 全世界的图书馆
格式
显示的版本共有8 种,这里是1 - 8
全选 全部清除
      题名 / 作者 类型 语言 日期 / 版本 出版 图书馆
1. Men 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Mao Yun Zhang
  打印图书 : 小说
中文
2019
Chu ban
 
寂寞出版社有限公司, Taibei Shi : Ji mo chu ban she you xian gong si
 
WorldCat图书馆
2. Sŏtchok ŭro 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Sang-mi Kwŏn
  打印图书 : 小说
韩语(Korean)
2019
 
문학수첩, P'aju : Munhak such'ŏp
 
WorldCat图书馆
3. Nishi eno deguchi 著者: Mohsin Hamid
著者: モーシン・ハミッド. Mohsin Hamid; Hikaru Fujii
  打印图书
日语
2019
 
新潮社, Tōkyō : Shinchōsha
 
WorldCat图书馆
4. Izlaz - Zapad 著者: Mohsin Hamid.
著者: Mohsin Hamid.
  电子图书 : 文献
英语
2019
 
V.B.Z. d.o.o.
 
WorldCat图书馆
5. Izlaz -- zapad 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  打印图书 : 小说
克罗西亚语(Croatian)
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat图书馆
6. Khurūjī-i gharbī  : rumān 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Rāhilah Mīlānī
  打印图书 : 小说
波斯语(Persian)
2019
 
انتشارات مرواريد،, Tihrān : Intishārāt-i Murvārīd
 
WorldCat图书馆
7. Izlaz - zapad 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Marina Horkić
  打印图书 : 小说
克罗西亚语(Croatian)
2019
 
Zagreb : V.B.Z.
 
WorldCat图书馆
8. Mo ri qian xi = Exit west 著者: Mohsin Hamid
著者: Mohsin Hamid; Yongmei Kuang
  打印图书 : 小说
中文
2019
Di 1 ban
 
南海出版公司, Haikou : Nan Hai chu ban she
 
WorldCat图书馆
关闭窗口

请登入WorldCat 

没有张号吗?很容易就可以 建立免费的账号.